REKLAMA A ZÁRUKA

DOMOV / REKLAMA A ZÁRUKA

Reklamácia a záruka

Všetky práva a povinnosti kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom. Na tovar je poskytnutá záruka 12 mesiacov. V prípade uplatnenia reklamácie je zákazník povinný nás o tom upovedomiť písomne a priložiť doklad o kúpe (faktúru). Náklady spojené s prepravou tovaru hradí zákazník. Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa.

Back to Top