OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOMOV / OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade so ,,Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Internetový obchod www.laflaf.sk sa zaväzuje neposkytovať informácie tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie údajov prepravcovi za účelom doručenia zásielky. Nenesieme zodpovednosť za stratu údajov spôsobenú napadnutím servera cudzou osobou, tzv. hacker.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci je povinný poskytnúť pri registrácii pravdivé údaje za účelom správneho doručenia zásielky.

Back to Top