OBCHODNÉ PODMIENKY

DOMOV / OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky platné pre www.laflaf.sk od 1.1.2018

Vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľ) a kupujúcim (zákazník) sa riadia týmito obchodnými podmienkami a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.laflaf.sk je Ing. Sanja Mičič so sídlom Astrová 14, 821 01 Bratislava, IČO 45842426, IČ DPH: SK1083126396.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Zmluvou sa rozumie potvrdenie objednávky a vzniká samotným dodaním tovaru. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je archivovaná predávajúcim. Nie je poskytovaná tretím stranám.

Objednávku môžete uskutočniť priamo na našej stránke. Podmienkou je správne vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári.

Zaväzujeme sa dodať zákazníkovi tovar v uvedenom množstve a cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky. Náš tovar vyhovuje všetkým predpisom a normám. Produkty sú vyrábané ručne a preto je každý jeden kus originálny a môžu sa vyskytnúť malé nedokonalosti.

Nezodpovedáme za:

  • škodu spôsobenú prepravnou spoločnosťou
  • oneskorenie dodanie na základe nesprávne vyplnených kontaktných údajov
  • oneskorené dodanie zavinené prepravnou spoločnosťou

Kupujúci sa zaväzuje odoslaný tovar prevziať a zaplatiť sumu platnú v deň uskutočnenia objednávky. Taktiež je jeho povinnosťou tovar skontrolovať a prípadné chyby ihneď nahlásiť na sanja@laflaf.sk . Viditeľné poškodenie obalu zásielky ihneď reklamovať u prepravnej spoločnosti a zásielku neprevziať.

Cena je uvádzaná vrátane DPH a je platná v čase uskutočnenia objednávky. K cene budú pripočítané náklady na dopravu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v internetovom obchode. Na tovar máme vlastnícke právo až do zaplatenia objednávky. Faktúra je zasielaná elektronicky.

Tovar, ktorý je skladom odosielame v čo najkratšom termíne (obyčajne do 3 dní) pomocou prepravnej spoločnosti DHL parcel po pripísaní čiastky na náš účet. Objednávka je považovaná za dodanú na základe uvedeného odberného miesta. Nezodpovedáme za oneskorenie spôsobené zle napísanou adresou doručenia.

Výška poštovného je určená podla platného cenníka kuriérskej spoločnosti a vypočíta sa pri zadaní údajov o doprave v pokladni.

Faktúra bude vystavená po overení dostupnosti tovaru a jeho následnom potvrdení. Vystavenú faktúru je potrebné uhradiť vopred do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim vybraným spôsobom úhrady.

Všetky objednávky uzatvorené cez eshop www.laflaf.sk alebo cez email sú záväzné!

Všetky práva a povinnosti kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom. Na tovar je poskytnutá záruka 12 mesiacov. V prípade uplatnenia reklamácie je zákazník povinný nás o tom upovedomiť písomne a priložiť doklad o kúpe (faktúru). Náklady spojené s prepravou tovaru hradí zákazník. Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa.

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade so ,,Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Internetový obchod www.laflaf.sk sa zaväzuje neposkytovať informácie tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie údajov prepravcovi za účelom doručenia zásielky. Nenesieme zodpovednosť za stratu údajov spôsobenú napadnutím servera cudzou osobou, tzv. hacker.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci je povinný poskytnúť pri registrácii pravdivé údaje za účelom správneho doručenia zásielky.

Kupujúci berie na vedomie, že si kupuje tovar na diaľku a teda nemôže si uplatňovať od predávajúceho nárok na vrátenie tovaru na základe iného farebného rozlíšenia tovaru oproti zobrazenému na internetovej stránke. Každý monitor je nastavený inak a zobrazuje farby inak.

Vyhradzujeme si právo na zmenu, úpravu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Back to Top